Wat is percussie?

Wat is percussie?

07/01/2020 - 10:43

Percussie is een verzamelnaam voor instrumenten waar je op slaat om een bepaald geluid te genereren. Altijd wordt een bepaald materiaal aan het trillen gebracht, hierdoor vibreert de lucht er rond en is er dus een hoorbaar geluid. We kunnen binnen percussie verschillende soorten aan instrumenten onderscheiden :

Soorten percussie instrumenten

  1. Membraphonen
  2. Idiophonen

Membraphonen

Membraphonen zijn instrumenten die geluid genereren door middel van een gespannen membraan. Ook hier vind je verschillende soorten aan instrumenten in. De meest gebruikt te soort zijn de geslagen membraphonen. Deze instrumenten bespeel je met een stok of met je handen. Door op het membraan te slaan genereer je trilling en geluid. Deze noemen we ook wel trommels :-) De djembe is een trommel...

  • geplukte membranofonen; het geluid van het trommelvel wordt veroorzaakt door een snaar die tegen het vel klettert.
  • gewreven membranofonen; geluid veroorzaakt door wrijven of strijken, zoals op een foekepot.
  • geblazen membranofonen; zingen of blazen op mirlitons, zoals de kazoe.

Idiophonen

Of zelfklinkend komt uit het Griekse woord ideos = zelf, phone = klank. Hierbij wordt gebruik gemaakt van materialen die van nature goed klinken. Deze materialen brengen dus zelf trillingen voort zonder behulp van een klankkast. Soms kunnen verschillende materialen worden gecombineerd. We kunnen de volgende instrumenten in deze groep zetten: idiophonen met benoembare toonhoogte: Vibraphone, marimba, hang, agogo, buisklokken, stemvork, klokkenspel, xhilophone idiophonen zonder benoembare toonhoogte: claves, gong, triangel, maraka's, zweep, koebel idiophone voorwerpen: drukveer